Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Tábor polokrevných

Obyvatelé tábora

Cheirón        

Funkce : Ředitel táborových aktivit, hlavní admin

Něco o něm :

Cheirón (latinsky Chiron) byl jedním z Kentaurů, kteří žili v řecké Thessalii.

Byl nejstarší z Kentaurů, syn Dia nebo jeho otce Krona. Byl ušlechtilý a moudrý, znalý lékařství, hudby, věštění, i proto se stal učitelem slavných řeckých hrdinů. Vedl je k pěstování tělesné zdatnosti, učil je jízdě na koni a lukostřelbě, zápasit, běhat o závod, házet oštěpem.

Cheirón naučil lékařskému umění Apollónova syna Asklépia. Aisón, vládce Iólku, mu svěřil v tajnosti svého syna Iásona na vychování. Když bylo Iásónovi dvacet let, poslal ho zpět, protože už ho naučil všemu, co umí. Cheirón přišel také zamávat Iásonově odplouvající lodi Argó na cestu za zlatým rounem.

Na vychování u Cheiróna byl také Aktaión, syn Autonoé, dcery krále Kadma. Aktaión měl velkou zálibu v lovu a při jednom z nich nešťastně vstoupil do jeskyně, v níž Artemis a její družina odpočívala a spatřil bohyni nahou. Artemis ho za trest proměnila v jelena, kterého v okamžiku dohnala a zahubila psí smečka. Lovci a psi hledali po lese svého pána, ale až moudrý Cheirón pochopil, co se stalo. Z kovu vytvořil Aktaiónovu věrně zpodobněnou sochu.

V Cheirónově jeskyni se konala slavná svatba, při níž si bohyně Thetis brala za manžela smrtelného muže, krále Pélea. Bohové přinesli vzácné dary a také Cheirón novomanžele obdaroval: zhotovil z jasanového dřeva těžké, nezlomné, nezdolné kopí, které bude jednou kosit celé řady nepřátel. Péleus přislíbil slavné kopí svému budoucímu synovi.

Tím synem byl Achilleus, jehož vychovatelem se stal Cheirón poté, kdy Pélea a jeho syna opustila bohyně Thetis. Cheirón Achillea učil lovu, odvaze, vzdělával jej v hudbě a zpěvu, ale také jej učil skromnosti, pokoře, učil ho poznávat léčivé byliny, připravovat léky a hojit rány. Cheirón také vyprovodil a oplakal Achilleův odjezd do trojské války, z níž podle vůle bohů se Achilleus nikdy neměl vrátit.

Cheirón byl také učitelem hrdiny Hérakla, který se v horách u pastýřů setkal s krásnými ženami Rozkoš a Ctnost. Cheiróna navštívil hrdina Héraklés na svých dobrodružných cestách. Cheirón si prohlížel jeho v jedu namočené šípy a jeden ho nešťastně poranil na noze. Podle jiné verze jej nešťastně poranil sám Héraklés, který svého činu litoval a snažil se ránu vyléčit. Rána se však nedala zhojit, Cheirón se proto zřekl své nesmrtelnosti. V podsvětí požádal boha Háda, aby jej vyměnil za Títána Prométhea, který byl poté rádcem Dia na Olympu.

 

Dionýsos

Funkce : Ředitel tábora, druhý admin

Něco o něm :

Dionýsos (řecky Διόνυσος, latinsky Dionysus, Bacchus) je synem nejvyššího boha Dia a jeho milenky Semely. Je bohem vína a nespoutaného veselí. Původně byl i bohem úrody a plodnosti.

Narodil se v Thébách, ale uvádí se také Naxos, Kréta, Élis a další místa. Když se žárlivá manželka Héra dozvěděla, že její manžel Zeus přivede na svět dítě se svou milenkou Semelé, dcerou Thébského krále Kadma, rozhodla se, že to tak nemůže nechat. Navštívila ve změněné podobě Semelu a přesvědčila ji, že se má ujistit o tom, že její milenec je skutečně bůh. Ať ho požádá, aby se před ní objevil v celé své božské nádheře. Protože jí Zeus předem slíbil splnit jakékoliv přání, objevil se před ní opravdu s celou parádou, se všemi svými blesky a hromy. Následky byly hrozné: Jeden blesk zapálil Kadmův palác, plameny zasáhly Semelu a ta předčasně porodila. Pomoci jí už nebylo, ale Zeus zachránil dítě, nechal kolem něj vyrůst šlahouny břečťanu, které ho uchránily. Potom si dítě nechal zašít do boku a sám ho donosil. V pravý čas se syn „podruhé“ narodil a dostal jméno Dionýsos.

Posel bohů Hermés předal chlapce do výchovy Semelině sestře Ínó, která byla manželkou orchomenského krále Athamanta. Netrvalo dlouho a dopátrala se toho Héra, seslala na Athamanta šílenství, ve kterém zabil své syny, ale Dionýsa Hermés zachránil. Pak ho vychovávaly nymfy v jeskyni porostlé révou. Odtud později přinesl lidem první sazenici vína. Dal ji Íkariovi, athénskému pastýři, a naučil ho, jak z hroznů vyrábět víno.

Dionýsos se se svou družinou, v níž byl Silénos - jeho učitel, Satyrové a Mainady (známější jako Bakchantky podle latinského jména Bakchus), vydal na tažení světem - přes Egypt, Indii, Frýgii, Thrákii, Boiótii - tam všude šířil bujné veselí, ale své protivníky nešetřil. Dionýsa a jeho opojný nápoj totiž lidé přijímali se smíšenými pocity i s bázní. Thrácký král Lykúrgos ho chtěl vyhnat ze země a byl potrestán slepotou, pomatením mysli a smrtí. Podobně thébský král Pentheus zahynul rozsápán rozlícenými Bakchantkami. Dcery orchomenského krále zešílely a nakonec byly proměněny v ptáky. Špatně dopadli také piráti, kteří na své lodi Dionýsa a jeho družinu převáželi a chtěli ho zajmout. Bůh vína nechal loď zarůst révou, vesla proměnil v hady a loď zahnal na širé moře a z pirátů udělal delfíny.

Po svém vítězném tažení světem se na ostrově Naxu Dionýsos oženil s Ariadnou, dcerou krétského krále Mínóa (když ji tam zanechal athénský princ Théseus, ač jí předtím sliboval manželství). Dionýsos poté usedl po pravici nejvyššího boha Dia na Olympu. Sestoupil do podsvětí, vyvedl svou matku Semelé na Olymp a dal jí nové jméno Thyóné.

Zeus daroval Dionýsovi palác a bohyně Héra se musela s novým stavem věcí smířit.

 

Ella

Funkce : Hlídač, pomocník Orákula

Rodič : Neznámý - Je to Harpyje

Něco o ní :

Jmenuje se Ella. Latinsky Aela. Je harpyje. Zná různé strategie boje a skoro všechny zbraně polobohů. Všechny řecké bohy a učí se i římské. Zná i celou historii řecka. Vše co přečte, si zapamatuje. Ale je hodně plachá...Do tábora ji přivedla Hazel. Dříve byla prokletá. (pokud někdo slyšel o Fíneovy, tak asi ví jak) Pamatuje si úryvky ze sibylských knih a proroctví. Je moc cenná, říkal Fíneus a chtěl ji chytit, aby se dozvěděl všechna ty proroctví a byl nejlepší. Je hbitejší  než ostatní harpyje, takže ji chytit nemohl.

Percy Jackson

Funkce : Člen tábora polokrevných, jedno slovo : HRDINA

Rodič : Poseidón

Něco o něm :

Jeho otec je Poseidon. Vyhodili ho už ze sedmi škol (ne že bych se s tím chtěl chlubit). Většinou za to můžou takový maličkosti, jako třeba že nechal vypařit se učitelku, která se proměnila v příšeru, nebo že nešťastnou náhodou vyhodil do vzduchu tělocvičnu.

 

Annabeth Chaseová

Funkce : Člen tábora polokrevných, Daidalův následovník, hlavní architekt Olympu

Rodič : Athéna

Něco o ní :

Neměla to v životě moc lehký. V sedmi letech utekla z domu, protože její táta se znovu oženil. Nějakou dobu pak pobývala s Lukem a Thalií, než se dostala do Tábora polokrevných. V Táboře žila asi šest let a pak se rozhodla dát tátovi druhou šanci. Teď žije v San Francisku, který je boží, až na to, že není moc bezpečný pro polobohy. Vlastně je pěkně nebezpečný.

Grover Underwood

Funkce : Člen tábora polokrevných, Panův následovník, satyr ochránce

Rodič : ?

Něco o něm :

Je satyr, napůl člověk a napůl kozel. Nakonec dostal licenci pátrače, aby mohl najít pohřešovaného boha Pana, ale pořád ho někdo vyrušoval. Ale aspoň ho nesnědli Kyklopové.

Lizy Atriduová

Funkce : Táborník

Rodič : Nemesis

Něco o ní :

Narodila se v NY kde vyrůstala v sirotčinci protože matku neznala a otec zemřel rok po jejím narození. Starali se o ní sirotčince ze kterých vždy utekla takže patří mazi zlobivé děti. Je jí 11 let a miluje řeckou mitologi ale ani ona neví že je Polobůh než se dostala do tábor kam jí dovedl nějaký Satyr jehož nezná.

Trim Latos

Funkce : Táborník

 

Něco o něm :

Žil ve Zlínském kraji dokud se svět kolem něj nezhroutil.Když šel do školy unesli ho a tam potkal polokrevného jménem Jakub který tam měl namířeno ale unesly ho potom když mě zachránil dovedl mě tady.

Jack Goldriver

Funkce : Táborník

Rodič : Poseidón

Něco o něm :

Narodil se v NY. Otce nikdy nepoznal. Jeho matka se jmenuje Suzy Goldriverová a pracuje jako prodavačka v obchodě s obuví. Vždy ale chtěla být herečkou nebo zpěvačkou. Zatím jí to nevyšlo. Na škole se Jackovi moc nedařilo. Moc lidí se s ním nekamarádilo. Párkrát se mu zdálo že vidí něco divného. Třeba chlapa co má šupiny na těle, ale vždy když na chvíli zavřel oči a potom je otevřel, byli šupiny pryč. Když byl v třetí třídě propadl. Takže žil se svojí mámou a zlatými rybičkami Fillem a Phillem až doteď. Jednoho dne, když mu bylo dvanáct, ho napadl nějaký chlap, velký asi tři metry s tetovaními po celém těle a ostrými zuby. Jen tak tak utekl a řekl to mámě. Ta řekla nějakému klukovi aby ho odvedl do nějakého tábora. Takže on i ten kluk odešli sem.

Joe Hairday

Funkce : Táborník

Rodič : Hádes

Něco o něm :

Narodil se na Manhattanu. Nikdy nepoznal svého otce. Jeho matka mu říkala že prostě jednoho dne zmizel. Jeho máma je kytaristka v jedné skupině se jménem Light in Shadow. On i jeho amtka žili v malém domku uprostřed Manhattonu. Vše bylo v pohodě až do chvíle kdy začala škola. Joe má problémy s dyslexií a poruchou pozornosti. Je také hyperaktivní. Vyhodili ho ze dvou škol a pokaždé kvůli tomu že se hodně pral a trestů měl víc než kdokoliv jiný. Nakonec mu to ve škole šlo trochu lépe. Nestvůry se mu vyhýbali, takže žádný pekelný pes a podobně. Má zálibu ve tmě a  když mu bylo sedm bavil se s kamarády tím, že vyvolával mrtvé. Nikdy se jim to ale nepodařilo. V dvanácti ho přece jedna příšera potkala. Byla to drakéna. Matka s ním utekla a poslala ho sem do tábora.

 

 

Hazel Levesgueová

Funkce : Táborník

Rodič : Athéna

Něco o ní :

Je obyčejná polokrevná, která miluje koně. Při sobě vždy nosí Spathu.Do tábora ji poslal otec. Bohužel jí neřekl, kdo je její matka. Po cestě do tábora potkala gorgony (Stheno a Euryalé). Naštěstí osedlala Ariona a tak se s gorgonami střetla jen krátce. A nakonec jí Amazonky pomohly najít cestu až sem.

 

Reyna

Funkce : Táborník

Rodič : Hádes

Něco o ní :

Jmenuje se Reyna.Do tábora ji dostala její sestra Hylla. Amozonka. Nemá moc přátel, je jiná a výbušná.Při sobě nosí gladius.

TOPlist